Dự án Nhà máy xi măng Áng Sơn

DỰ ÁN NHÀ MÁY XI MĂNG ÁNG SƠN
Nhà thầu/ Contractor: Minh Cuong Mechanics Construction Trading JSC
Địa điểm/ Location: Quang Binh Province
Thời gian/ Executive Time: 2008