Dự án nhà máy DongYang

DỰ ÁN NHÀ MÁY DONGYANG
DONG YANG FACTORY PROJECT
Nhà thầu/ Contractor: Kyung An E&C
Địa điểm/ Location: Hung Yen Province
Thời gian/ Executive Time: 2011

1