Dự án nhà máy Dream Tech

DỰ ÁN NHÀ MÁY DREAM TECH/ DREAM TECH FACTORY PROJECT
Nhà thầu/ Contractor: Sam IL Construction Co., Ltd
Địa điểm/ Location: Bac Ninh Province
Thời gian/ Executive time: 6. 2013

24a1