Công trình Oh Sung

Đơn vị thi công: Công ty CP Cơ khí – Xây lắp – Thương mại Minh Cường

Địa điểm thi công: Khu Công nghiệp Tràng Duệ – Hải Phòng

20170102_140406

Công trình kết cấu thép ở Tràng Duệ – Hải Phòng

20170105_082918