Công trình Cty CPTM và DV Phú Hưng

Công trình: Nhà kho số 2 và nhà kho số 3 – Công ty CP TM và DV Phú Hưng

Địa điểm thi công: KCN Bạch Hạc – TP Việt Trì – Phú Thọ

Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Cơ khí – Xây lắp – Thương mại Minh Cường

cong-trinh-ket-cau-thep-minh-cuong-1

cong-trinh-ket-cau-thep-minh-cuong-2

cong-trinh-ket-cau-thep-minh-cuong-4

cong-trinh-ket-cau-thep-minh-cuong-7

cong-trinh-ket-cau-thep-minh-cuong-8