Dự án nhà máy UJU Vina

Tên Dự án: Nhà máy UJU Vina

Địa điểm thi công: Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

 

Nhà máy UJU Vina – Kết cấu thép Minh Cường

du-an-ket-cau-thep-nha-may-uju-vinh-phuc

du-an-ket-cau-thep-nha-may-uju-vinh-phuc-01