Dự án nhà máy Việt Pan Pacific Nam Định

TÊN DỰ ÁN: NHÀ MÁY VIỆT PAN PACIFIC NAM ĐỊNH
ĐỊA ĐIỂM: NHÀ MÁY VPN NAM ĐỊNH- HUYỆN NAM TRỰC- TỈNH NAM ĐỊNH
NĂM: 2016