Dự án nhà máy Hanwha Aero Engines

NHÀ PHỤ TRỢ & NHÀ XƯỞNG – NHÀ MÁY HANWHA AERO ENGINES

Địa chỉ:  KCNC Hòa Lạc, Huyện Thạch Thất, Tp Hà Nội