Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh

CÔNG TRÌNH : ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ HÁT DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH

ĐỊA CHỈ: VIÊM XÁ XÃ HÒA LONG, TP BẮC NINH
CHỦ ĐẦU TƯ : BAN QUẢN LÝ KHU VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BẮC NINH
NĂM XÂY DỰNG: 2018 – 2019