Dự án nhà xưởng Công ty CP Xích Líp Đông Anh

Dự án nhà xưởng Công ty CP Xích Líp Đông Anh
Địa điểm: xã Xuân Nộn – huyện Đông Anh -Hà Nội
Quy mô diện tích nhà xưởng là 6000 m2
Ngày khởi công: 03/03/2018
Hoàn Thành: 30/01/2019