Dự án nhà máy Novatech

Dự án nhà máy Novatech

Địa chỉ: KCN Quế Võ 3, Bắc Ninh

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH NOVA TECH – HÀN QUỐC

Hạng mục: Chế tạo, lắp dựng hoàn thiện kết cấu thép và tôn lợp nhà xưởng1