Nhà A15 – Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát

Dự án: Nhà A15 – Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát

Hạng mục: Xây dựng, kết cấu thép và tôn lợp

Địa điểm: Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát Complex – Tứ Minh, Tp. Hải Dương, Hải Dương

Năm: 2019