Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930- 20/10/2020)Ban Nữ công – Công đoàn phối hợp với các đoàn thể, đơn vị trong TCT đã tổ chức Hội thi cắm hoa nghệ thuật giữa Minh Cường Steel và Vietcombank Đông Anh