Dự án cải tạo nâng cấp nhà kho

Công trình: SẮP XẾP, DI DỜI CẢI TẠO NÂNG CẤP NHÀ KHO

Hạng mục: Kết cấu thép và Tôn lợp bao che

Địa điểm: Huyện Đông Anh – TP Hà Nội

Đơn vị thi công: Công ty cổ phần cơ khí xây lắp thương mại Minh Cường.