CLB Biểu diễn Cá Heo Tuần Châu Hà Nội

nha-trung-tam_pc-15-4-2016

 

2

 

27639298734_f06fa2c2e4_o

 

28176275521_4926666747_o

 

28176597201_359de1f4a2_o

 

28220449376_9afd1fe8d4_o

 

28254077635_0703914247_o