Nhà máy dược phẩm – hóa mỹ phẩm

Dự án nhà máy giấy lụa Pulppy

Dự án nhà máy giấy lụa Pulppy

DỰ ÁN NHÀ MÁY GIẤY LỤA PULPPY Chủ đầu tư/ Contractor: Uban Development & Infrastructure Construction Company (UDIC) Địa điểm/ Location: Hung Yen Province Thời gian/ Executive Time: 2007  

Xem tiếp »