Nhà máy sản xuất hóa chất

Dự án nhà máy Nhựa Khải Thừa Việt Nam

Dự án nhà máy Nhựa Khải Thừa Việt Nam

DỰ ÁN NHÀ MÁY NHỰA KHẢI THỪA VIỆT NAM KHAI THUA VIET NAM PLASTIC FACTORY PROJECT Chủ đầu tư/ Contractor: Khai Thua Vietnam Co., Ltd Địa điểm/ Location: Luc Nam – Bac Giang Province Thời gian/ Executive Time: 11.2012 – 12.2012  

Xem tiếp »

Dự án nhà máy AK Chem Tech

Dự án nhà máy AK Chem Tech

DỰ ÁN NHÀ MÁY AK CHEM TECH AK CHEM TECH FACTORY PROJECT Nhà thầu/ Contractor: Sam IL Construction Co., Ltd Địa điểm/ Location: Yen Phong - Bac Ninh Province Thời gian/ Executive Time: 2013  

Xem tiếp »

Dự án nhà máy hóa chất HanJin

Dự án nhà máy hóa chất HanJin

DỰ ÁN NHÀ MÁY HÓA CHẤT HANJIN HANJIN CHEMICAL FACTORY PROJECT Nhà thầu /Contractor: Coremsys E&C Vina Co., Ltd Địa điểm/ Location: Bac Ninh Province Thời gian/ Executive time: 8.2012-9.2012  

Xem tiếp »