2012-2013

Xí nghiệp may Hà Quảng – Công ty May 10

Xí nghiệp may Hà Quảng – Công ty May 10

Xí nghiệp may Hà Quảng - Công ty May 10 Ha Quang Textile Factory – Garment 10 Corporation JSC Project Chủ đầu tư/ Contractor: Garment 10 Corporation JSC Địa điểm/ Location: Quang Binh Province Thời gian/ Executive Time: 2013  

Xem tiếp »