Minh Cường Steel

Công trình dự án MCNEX

Công trình dự án nhà máy MCNEX

Nhà máy sản xuất đồ điện
Địa điểm: Khu công nghiệp Phúc Sơn – Ninh Bình
Khởi công năm: 2019