Dự án Cafe hòa tan Trung Nguyên

Dự án Cafe hòa tan Trung Nguyên Processing Plant of Trung Nguyen Instant Coffee Corporation Project Địa điểm/ Location: Bac Giang Province Thời gian/ Executive Time: 06.2011 – 11.2011

Xem tiếp »