Minh Cường Steel

Nhà máy Partron Vina

Tên Dự án: Nhà máy Partron Vina

Địa điểm thi công:  KCN Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

 

cong-trinh-partron-vina-01

 

du-an-cong-trinh-ket-cau-thep-uju-01

du-an-cong-trinh-ket-cau-thep-uju-02

  • Từ khóa: ,