fw-1
fw-1
fw-1

DỰ ÁN CÂU LẠC BỘ CÁ HEO TUẦN CHÂU

Minh Cường Steel

Xí nghiệp may Hà Quảng – Công ty May 10

Xí nghiệp may Hà Quảng – Công ty May 10
Ha Quang Textile Factory – Garment 10 Corporation JSC Project
Chủ đầu tư/ Contractor: Garment 10 Corporation JSC
Địa điểm/ Location: Quang Binh Province
Thời gian/ Executive Time: 2013