Dự án Câu lạc bộ Hà Nội

Nhà thầu/ Contractor: Minh Cuong Mechanics
Construction Trading JSC
Địa điểm/ Location: Hanoi City
Thời gian/ Executive Time: 2008