Dự án Cty TNHH Thiệu Đô

Dự án đầu tư mở rộng sản xuất công ty TNHH Thiệu Đô giai đoạn 3

Thời gian/ Executive time: 2015

du-an-cong-ty-tnhh-thieu-do-3

du-an-cong-ty-tnhh-thieu-do-2

du-an-cong-ty-tnhh-thieu-do-5

du-an-cong-ty-tnhh-thieu-do-1

du-an-cong-ty-tnhh-thieu-do-4

du-an-cong-ty-tnhh-thieu-do-6