Dự án nhà máy JT- Sensor

NHÀ THẦU: CÔNG TY TNHH SN ENGINEERING & CONSTRUCTION
ĐỊA ĐIỂM: NHÀ MÁY PARK – KCN ĐỒNG VĂN IV – HÀ NAM.
NĂM: 2016

du-an-nha-may-j-t-sensor-ha-nam-ketcauthep

Dự án nhà máy JT- Sensor, kết cấu thép Minh Cường

du-an-nha-may-j-t-sensor-ha-nam-ketcauthep-01

du-an-nha-may-j-t-sensor-ha-nam-ketcauthep-02