Dự án S&D Quảng Bình

NHÀ THẦU: CÔNG TY TNHH S&D QUẢNG BÌNH
HẠNG MỤC: NHÀ XƯỞNG;
THUỘC DỰ ÁN: : ĐẦU TƯ MỞ RỘNG NĂNG LỰC SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH S&D QUẢNG BÌNH – GIAI ĐOẠN 2;
ĐỊA ĐIỂM: THỊ TRẤN QUÁN HÀU – HUYỆN QUẢNG NINH – TỈNH QUẢNG BÌNH. ”
NĂM: 2016

du-an-sd-quang-binh

du-an-sd-quang-binh-01

du-an-sd-quang-binh-02

du-an-sd-quang-binh-03