Kết cấu thép & Tôn lợp

Dự án nhà máy Doosung – Tech

Dự án nhà máy Doosung – Tech

DỰ ÁN NHÀ MÁY DOOSUNG – TECH DOOSUNG – TECH FACTORY PROJECT Nhà thầu/ Contractor: Sam IL Construction Co., Ltd Địa điểm/ Location: Hoa Binh Province Thời gian/ Executive Time: 12.2013-1.2014  

Xem tiếp »

Dự án Samsung SEVT

Dự án Samsung SEVT

Dự án Samsung SEVT Samsung SEVT Project Địa điểm/ Location: Thai Nguyen Province Thời gian/ Executive time: 09.2013- 03.2014    

Xem tiếp »

Dự án Cafe hòa tan Trung Nguyên

Dự án Cafe hòa tan Trung Nguyên

Dự án Cafe hòa tan Trung Nguyên Processing Plant of Trung Nguyen Instant Coffee Corporation Project Chủ đầu tư/ Contractor: Trung Nguyen Instant Coffee Corporation Địa điểm/ Location: Bac Giang Province Thời gian/ Executive Time: 06.2011 – 11.2011  

Xem tiếp »

Dự án nhà máy Nhựa Khải Thừa Việt Nam

Dự án nhà máy Nhựa Khải Thừa Việt Nam

DỰ ÁN NHÀ MÁY NHỰA KHẢI THỪA VIỆT NAM KHAI THUA VIET NAM PLASTIC FACTORY PROJECT Chủ đầu tư/ Contractor: Khai Thua Vietnam Co., Ltd Địa điểm/ Location: Luc Nam – Bac Giang Province Thời gian/ Executive Time: 11.2012 – 12.2012  

Xem tiếp »

Dự án nhà máy DongYang

Dự án nhà máy DongYang

DỰ ÁN NHÀ MÁY DONGYANG DONG YANG FACTORY PROJECT Nhà thầu/ Contractor: Kyung An E&C Địa điểm/ Location: Hung Yen Province Thời gian/ Executive Time: 2011  

Xem tiếp »

Dự án nhà máy M-Tech

Dự án nhà máy M-Tech

DỰ ÁN NHÀ MÁY M – TECH/ M – TECH FACTORY PROJECT Nhà thầu/ Contractor: Sam IL Construction Co., Ltd Địa điểm/ Location: Bac Ninh Province Thời gian/ Executive Time: 4.2013 – 6.2013  

Xem tiếp »
Trang 3 của 512345