Kết cấu thép & Tôn lợp

Dự án Cafe hòa tan Trung Nguyên

Dự án Cafe hòa tan Trung Nguyên

Dự án Cafe hòa tan Trung Nguyên Processing Plant of Trung Nguyen Instant Coffee Corporation Project Chủ đầu tư/ Contractor: Trung Nguyen Instant Coffee Corporation Địa điểm/ Location: Bac Giang Province Thời gian/ Executive Time: 06.2011 – 11.2011  

Xem tiếp »

Dự án nhà máy Nhựa Khải Thừa Việt Nam

Dự án nhà máy Nhựa Khải Thừa Việt Nam

DỰ ÁN NHÀ MÁY NHỰA KHẢI THỪA VIỆT NAM KHAI THUA VIET NAM PLASTIC FACTORY PROJECT Chủ đầu tư/ Contractor: Khai Thua Vietnam Co., Ltd Địa điểm/ Location: Luc Nam – Bac Giang Province Thời gian/ Executive Time: 11.2012 – 12.2012  

Xem tiếp »

Dự án nhà máy DongYang

Dự án nhà máy DongYang

DỰ ÁN NHÀ MÁY DONGYANG DONG YANG FACTORY PROJECT Nhà thầu/ Contractor: Kyung An E&C Địa điểm/ Location: Hung Yen Province Thời gian/ Executive Time: 2011  

Xem tiếp »

Dự án nhà máy M-Tech

Dự án nhà máy M-Tech

DỰ ÁN NHÀ MÁY M – TECH/ M – TECH FACTORY PROJECT Nhà thầu/ Contractor: Sam IL Construction Co., Ltd Địa điểm/ Location: Bac Ninh Province Thời gian/ Executive Time: 4.2013 – 6.2013  

Xem tiếp »

Dự án nhà máy AK Chem Tech

Dự án nhà máy AK Chem Tech

DỰ ÁN NHÀ MÁY AK CHEM TECH AK CHEM TECH FACTORY PROJECT Nhà thầu/ Contractor: Sam IL Construction Co., Ltd Địa điểm/ Location: Yen Phong - Bac Ninh Province Thời gian/ Executive Time: 2013  

Xem tiếp »

Dự án nhà máy Dream Tech

Dự án nhà máy Dream Tech

DỰ ÁN NHÀ MÁY DREAM TECH/ DREAM TECH FACTORY PROJECT Nhà thầu/ Contractor: Sam IL Construction Co., Ltd Địa điểm/ Location: Bac Ninh Province Thời gian/ Executive time: 6. 2013        

Xem tiếp »

Dự án nhà máy hóa chất HanJin

Dự án nhà máy hóa chất HanJin

DỰ ÁN NHÀ MÁY HÓA CHẤT HANJIN HANJIN CHEMICAL FACTORY PROJECT Nhà thầu /Contractor: Coremsys E&C Vina Co., Ltd Địa điểm/ Location: Bac Ninh Province Thời gian/ Executive time: 8.2012-9.2012  

Xem tiếp »
Trang 3 của 512345