tuan-chau-ca-heo

partron-vina
du-an-ytg
du-an-dkt-vina

Dịch vụ cẩu – Vận tải

Cẩu tự hành 11 tấn

Cẩu tự hành 11 tấn

DỊCH VỤ CẨU TỰ HÀNH 11 TẤN Cẩu tự hành 11 tấn 29c-27335 Cẩu tự hành 11 tấn 29c-31666 Cẩu tự hành 11 tấn 29t-2221 Cẩu tự hành 11 tấn 29v-1006 Cẩu tự hành 11 tấn 29v-5890

Xem tiếp »
Cẩu 120 tấn

Cẩu 120 tấn

DỊCH VỤ CẨU 120 TẤN Công ty cổ phần Cơ khí – Xây lắp – Thương mại Minh Cường cung cấp dịch vụ vẩn tải cẩu 120 tấn  

Xem tiếp »
Cẩu 50 tấn

Cẩu 50 tấn

DỊCH VỤ CẨU 50 TẤN Công ty cổ phần Cơ khí – Xây lắp – Thương mại Minh Cường chuyên dịch vụ cho thuê cẩu 50 tấn, dịch vụ vận tải Cẩu 50 tấn 29la-0786 Cẩu 50 tấn 29la-1439

Xem tiếp »
Cẩu 25 tấn

Cẩu 25 tấn

Dịch vụ cẩu 25 tấn Công ty cổ phần Cơ khí – Xây lắp – Thương mại Minh Cường (Minh Cuong MCT.JSC) Cẩu 25 tấn 29la-0450 Cẩu 25 tấn 29la-0573 Cẩu 25 tấn 29la-1398 Cẩu 25 tấn 29la-4019

Xem tiếp »