fw-1
fw-1
fw-1

DỰ ÁN CÂU LẠC BỘ CÁ HEO TUẦN CHÂU

Xây dựng

Xí nghiệp may Hưng Hà – Công ty May 10

Xí nghiệp may Hưng Hà – Công ty May 10

Xí nghiệp may Hưng Hà – Công ty May 10 Hung Ha Textile Factory – Garment 10 Corporation JSC Project Chủ đầu tư/ Contractor: Garment 10 Corporation JSC Địa điểm/ Location: Hung Ha, Thai Binh Province Thời gian/ Executive Time: 06.2011 – 12.2011

Xem tiếp »
Trang 2 trên 3123