Chứng Chỉ & Giải Thưởng

Công ty CP Cơ Khí Xây Lắp Thương Mại Minh Cường không ngừng đổi mới và sáng tạo để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt nhất. Chính nỗ lực mạnh mẽ này đã giúp công ty dành đươc sự công nhận và các giải thưởng uy tín, chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007.

Sản phẩm thép của Công ty CP Cơ Khí Xây Lắp Thương Mại Minh Cường cũng đã đạt chứng nhận CE (European Conformity) chứng tỏ năng lực đáp ứng được yêu cầu của thị trường châu Âu, Châu Á  và trong nước.