Cẩu 25 tấn

Dịch vụ cẩu 25 tấn Công ty cổ phần Cơ khí – Xây lắp – Thương mại Minh Cường (Minh Cuong MCT.JSC)

cau-25-tan-29la-0450

Cẩu 25 tấn 29la-0450

cau-25-tan-29la-0573

Cẩu 25 tấn 29la-0573

cau-25-tan-29la-1398

Cẩu 25 tấn 29la-1398

cau-25-tan-29la-4019

Cẩu 25 tấn 29la-4019