Cẩu 50 tấn

DỊCH VỤ CẨU 50 TẤN

Công ty cổ phần Cơ khí – Xây lắp – Thương mại Minh Cường chuyên dịch vụ cho thuê cẩu 50 tấn, dịch vụ vận tải

cau-50-tan-29la-0786

Cẩu 50 tấn 29la-0786

cau-50-tan-29la-1439

Cẩu 50 tấn 29la-1439