Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CP Cơ khí XLTM Minh Cường nhiệm kỳ 2017 – 2019, được diễn ra vào ngày 23/03/2017.
dai-hoi-dai-bieu-doan-tncs-ho-chi-minh-2

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Minh Cường là đại hội của tinh thần “Chủ động – Sáng tạo – Đột phá – Đoàn kết – Phát triển” góp sức trẻ vì sự phát triển giàu mạnh của quê hương Đông Anh anh hùng, vì mục tiêu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ kinh tế – chính trị của Công ty.

dai-hoi-dai-bieu-doan-tncs-ho-chi-minh-1

Tổng giảm Đốc phát biểu mừng Đại Hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đại hội vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Huyện đoàn Đông Anh, Đảng ủy – Ban Lãnh đạo Công ty đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

dai-hoi-dai-bieu-doan-tncs-ho-chi-minh-3

Đại hội bầu ra Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CP Cơ khí XLTM Minh Cường, nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 05 đồng chí để lãnh đạo Đoàn Thanh niên Công ty, thực hiện thắng lợi, nghị quyết đại hội đề ra với sự thống nhất cao.
dai-hoi-dai-bieu-doan-tncs-ho-chi-minh-4

Trong buổi đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đông Anh lần thứ 23,  với sự biểu quyết nhất trí 100% đại biểu về dự đại hội.