Đào tạo hệ thống quản lý chất lượng IS0 9001- 2015

Theo kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý chất lượng IS0 9001- 2015 của Công ty, ngày 16/08/2017 ban lãnh đạo Công ty tổ chức đào tạo nhận thức cập nhật các yêu cầu tiêu chuẩn của ISO 9001:2015 cho CBCNV.

dao-tao-is0-9001-2015-01

dao-tao-is0-9001-2015
Khóa đào tạo cung cấp kiến thức cơ bản về QLCL cho người lao động và hướng dẫn xây dựng hệ thống, quản lý vận hành hệ thống QLCL cho cán bộ. Từ đó giúp tạo dựng lòng tin và xây dựng thương hiệu, hình ảnh uy tín cho doanh nghiệp, mở ra nhiều cơ hội mới giúp doanh nghiệp phát triển bền vững lâu dài. Chương trình đào tạo nhận thức ISO: 9001 – 2015 cho đội ngũ cán bộ nhân viên của công ty với mong muốn nâng cao năng lực thực tiễn cho đội ngũ nhân viên. Áp dụng những quy trình kỹ thuật và chất lượng tốt nhất cho sản phẩm và dịch vụ của công ty lên một tầm cao mới