Dự án nhà máy SI FLEX – Giai đoạn II

Dự án: Nhà máy SI FLEX Việt Nam

Đơn vị thi công kết cấu thép: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây lắp Thương mại Minh Cường

Địa điểm thi công: Nhà máy Siflex Việt Nam – Lô A, KCN Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Tiến độ thi công: Giai đoạn II

Khởi công: Ngày 18 tháng 1 năm 2018