Dự án Kortek Vina

Dự án: Nhà máy Kortek Vina

Hạng mục: Chế tạo, vận chuyển và lawos dựng kết cấu thép

Địa điểm: Lô Cn-02, KCN Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Chủ đầu tư: Công ty Kortek Corporation

Năm: 2019

Dự án: Nhà máy Kortek Vina – Kết cấu thép Minh Cường

 

Dự án: Nhà máy Kortek Vina – Kết cấu thép Minh Cường

 

Dự án: Nhà máy Kortek Vina – Kết cấu thép Minh Cường

 

Dự án: Nhà máy Kortek Vina – Kết cấu thép Minh Cường