Xí nghiệp may 5 – Tổng công ty may Bắc Giang LGG

Dự án: Xí nghiệp may 5 – Tổng công ty may Bắc Giang LGG

Hạng mục: Thi công kết cấu thép

Địa điểm: Thôn Bằng, xã Nghia Hòa, Nghĩa Hoà, Lạng Giang, Bắc Giang

Năm: 2019

Xí nghiệp may 5 – Tổng công ty may Bắc Giang LGG
Xí nghiệp may 5 – Tổng công ty may Bắc Giang LGG
Xí nghiệp may 5 – Tổng công ty may Bắc Giang LGG
Xí nghiệp may 5 – Tổng công ty may Bắc Giang LGG