Minh Cuong Steel chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19

📣🔔 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ – XÂY LẮP – THƯƠNG MẠI MINH CƯỜNG
😷 CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH COVID-19😷

 

100 triệu đồng tiền mặt cùng 10 tấn gạo Tương đương với 1000 phần quà của công ty cổ phần cơ khí – xây lắp – thương mại Minh Cường góp phần vào chương trình phát động toàn dân chung tay chống dịch bệnh Covid -19 của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Đông Anh.
Dù Minh Cường Steel cũng rất vất vả – khó khăn với khủng hoảng chung của kinh tế toàn cầu. Nhưng với tinh thần tương thân tương ái không để ai bị bỏ lại phía sau. Tổng giám đốc Dương Văn Yên cùng các cán bộ cty Minh Cường Steel đã đồng lòng góp sức góp của để mong những mảnh đời khốn khó có được những bữa ăn đầy đủ hơn và mong sự lan toả giá trị nhân văn 😷🤜 đẩy lùi dịch bệnh Covid – 19 😷😷