Dự án nhà máy sản xuất giấy bao bì Miza – Nghi Sơn

Dự án nhà máy sản xuất giấy bao bì Miza – Nghi Sơn

Đơn vị thi công: CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY LẮP THƯƠNG MẠI MINH CƯỜNG
Địa chỉ: KCN Số 5 – Khu kinh tế Nghi Sơn – Trường Lâm – Tĩnh Gia – Thanh Hóa

Dự án nhà máy sản xuất giấy bao bì Miza – Nghi Sơn
Dự án nhà máy sản xuất giấy bao bì Miza – Nghi Sơn
Dự án nhà máy sản xuất giấy bao bì Miza – Nghi Sơn