Dự án nhà máy YB Việt Nam

Dự án nhà máy YB Việt Nam
Hạng mục: Factory A, Factory B,
Nhà xe máy số 2, Nhà xe 1, Nhà rác 1 & Bể nước ngầm
Địa điểm: Lô 15, 16 cụm Công nghiệp Bãi Ba, Thanh Ba, Phú Thọ
Chủ đầu tư: Công ty TNHH YB Việt Nam
Nhà thầu thi công: Công ty CP Cơ khí – Xây lắp – Thương mại Minh Cường