Đại hội Hội Phụ nữ Công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 30/3/2021, tại Công ty Cổ Phần Cơ Khí – Xây Lắp – Thương Mại Minh Cường đã diễn ra Đại hội Hội Phụ nữ Công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong quá trình thành lập Hội Phụ nữ Công ty Cổ Phần Cơ Khí – Xây Lắp – Thương Mại Minh Cường, Ban Giám đốc Công ty đã khảo sát nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chị em phụ nữ có nhu cầu thành lập tổ chức Hội Phụ nữ, từ đó Đảng ủy Công ty đã có văn bản gửi Hội LHPN Huyện đề nghị thành lập tổ chức Hội Phụ nữ tại Công ty. Bên cạnh đó, căn cứ năng lực và sự nhiệt tình của chị em phụ nữ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã bàn bạc và thống nhất nhân sự Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Chi hội trưởng. Đồng thời, Ban Giám đốc công ty đã phổ biến, quán triệt chủ trương việc thành lập tổ chức Hội Phụ nữ đến toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động trong công ty và tiến hành lập danh sách chị em phụ nữ tự nguyện đăng ký tham gia vào tổ chức Hội.

100% đại biểu đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.