CÔNG TY CP CK-XL-TM MINH CƯỜNG CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

HUYỆN ỦY – UBND – UB- MTTQ ĐÔNG ANH
TIẾP NHẬN ỦNG HỘ
CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
CỦA CÔNG TY CP CK-XL-TM MINH CƯỜNG

Hưởng ứng lời kêu gọi của UBND – UBMTTQ Việt Nam huyện Đông Anh về việc ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19, để kịp thời động viên, hỗ trợ các lực lượng, các đơn vị đang trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các điểm nóng trên địa bàn Huyện, sáng ngày 10/5, Công ty cổ phần Cơ khí Xây lắp Thương mại Minh Cường tổ chức trao tặng tiền ủng hộ phòngc chống dịch cho các đơn vị và một số xã thị trấn trên địa bàn Huyện với tổng số tiền là trên 400T đồng