Kỷ niệm 25 năm thành lập công ty

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển trên thị trường Việt Nam, đã khẳng định tên tuổi và thương hiệu hàng đầu trong các lĩnh vực kết cấu thép, nhà thép tiền chế. Chắc chắn rằng sự thành công đó là thành quả đóng góp biết bao công lao, sức lực và trí tuệ từ các thế hệ nhân viên tại Công Ty, những người đã và đang chung vai góp sức xây dựng ngôi nhà chung Minh Cường Steel. Những cống hiến ấy luôn luôn được ghi nhớ, trân trọng, giữ gìn và phát huy.