2012-2013

Dự án nhà máy J-One Vina

Dự án nhà máy J-One Vina

DỰ ÁN NHÀ MÁY J–ONE VINA/ J–ONE VINA FACTORY PROJECT Nhà thầu/ Contractor: Coremsys E&C Vina Co., Ltd Địa điểm/ Location: Bac Giang Province Thời gian/ Executive Time: 3.2012-5. 2012

Xem tiếp »
Dự án nhà máy Nexcon Vina

Dự án nhà máy Nexcon Vina

DỰ ÁN NHÀ MÁY NEXCON VINA NEXCON VINA FACTORY PROJECT Nhà thầu/ Contractor: Coremsys E&C Vina Co., Ltd Địa điểm/ Location: Bac Ninh Province Thời gian/ Executive time: 4.2013  

Xem tiếp »