Dự án nhà máy Seowon VietNam

DỰ ÁN NHÀ MÁY SEOWON VIETNAM SEOWON VIETNAM FACTORY PROJECT Nhà thầu/ Contractor: Kyung An E&C Địa điểm/ Location: Yen Phong Province Thời gian/ Executive Time: 2009

Xem tiếp »