Dự án nhà máy giấy lụa Pulppy

DỰ ÁN NHÀ MÁY GIẤY LỤA PULPPY Chủ đầu tư/ Contractor: Uban Development & Infrastructure Construction Company (UDIC) Địa điểm/ Location: Hung Yen Province Thời gian/ Executive Time: 2007

Xem tiếp »