Nhà máy sản xuất hóa chất

Dự án nhà máy AK Chem Tech

Dự án nhà máy AK Chem Tech

DỰ ÁN NHÀ MÁY AK CHEM TECH AK CHEM TECH FACTORY PROJECT Nhà thầu/ Contractor: Sam IL Construction Co., Ltd Địa điểm/ Location: Yen Phong – Bac Ninh Province Thời gian/ Executive Time: 2013

Xem tiếp »
Dự án nhà máy xử lý bùn nước

Dự án nhà máy xử lý bùn nước

Dự án Nhà máy xử lý bùn nước – Công ty Tuyển than Cửa Ông Water Sludge Treatment plant recruitment Project – Cua Ong Coal Company Chủ đầu tư/ Contractor: Cua Ong Coal Company Địa điểm/ Location: Quang Ninh Province Thời gian/ Executive Time: 2013

Xem tiếp »