Dịch vụ cẩu – Vận tải

Cẩu 120 tấn

Cẩu 120 tấn

DỊCH VỤ CẨU 120 TẤN Công ty cổ phần Cơ khí – Xây lắp – Thương mại Minh Cường cung cấp dịch vụ vẩn tải cẩu 120 tấn  

Xem tiếp »
Cẩu 50 tấn

Cẩu 50 tấn

DỊCH VỤ CẨU 50 TẤN Công ty cổ phần Cơ khí – Xây lắp – Thương mại Minh Cường chuyên dịch vụ cho thuê cẩu 50 tấn, dịch vụ vận tải Cẩu 50 tấn 29la-0786 Cẩu 50 tấn 29la-1439

Xem tiếp »
Cẩu 25 tấn

Cẩu 25 tấn

Dịch vụ cẩu 25 tấn Công ty cổ phần Cơ khí – Xây lắp – Thương mại Minh Cường (Minh Cuong MCT.JSC) Cẩu 25 tấn 29la-0450 Cẩu 25 tấn 29la-0573 Cẩu 25 tấn 29la-1398 Cẩu 25 tấn 29la-4019

Xem tiếp »