Minh Cường Steel

Cẩu tự hành 11 tấn

DỊCH VỤ CẨU TỰ HÀNH 11 TẤN

cau-tu-hanh-11-tan-29c-27335

Cẩu tự hành 11 tấn 29c-27335

cau-tu-hanh-11-tan-29c-31666

Cẩu tự hành 11 tấn 29c-31666