Minh Cường Steel

Dịch vụ Cẩu – Vận tải

Công ty cổ phần Cơ khí – Xây lắp – Thương mại Minh Cường (Minh Cuong MCT.JSC) cung cấp dịch vụ Cẩu – Vận tải:

CẨU 25 TẤN

cau-25-tan-29la-0450-1024x768

CẨU 45 TẤN

cau-45-tan-02